Autoconsum energètic i comunitats de propietaris

Actualment esteu veient Autoconsum energètic i comunitats de propietaris

Són les instal·lacions fotovoltaiques una cosa exclusiva per a habitatges unifamiliars? Clar que no, les comunitats de propietaris també poden instal·lar panells solars i produir la seua pròpia energia elèctrica.

En instal·lar panells fotovoltaics, tots els veïns podran beneficiar-se de l’estalvi amb energia fotovoltaica i disminuir la seua dependència de les companyies elèctriques i els proveïdors externs.

Com funciona l’autoconsum col·lectiu?

Es tracta d’una instal·lació d’energia renovable per a autoconsum que distribueix l’electricitat entre un grup de consumidors, segons un repartiment acordat prèviament. Per exemple, en un edifici de diversos pisos, es poden posar panells fotovoltaics per a repartir l’electricitat generada entre els veïns que han finançat la instal·lació. 

Els consumidors es connecten directament a les plaques solars, sense que l’electricitat passe per la xarxa elèctrica de distribució. Un comptador controla quanta energia es genera i a qui es reparteix.

Tipus d’instal·lacions

Les comunitats de propietaris poden plantejar instal·lacions flexibles, que cobrisquen només el consum elèctric de l’edifici, incloure o no les zones comunes, i d’igual manera, incloure els habitatges o dirigir l’energia exclusivament als habitatges.

Tal com succeeix en el cas de les unifamiliars, les instal·lacions col·lectives poden acollir-se al sistema de compensació d’excedents: aboquen a la xarxa l’energia no consumida i a canvi reben una compensació econòmica.

Han d’estar d’acord tots els veïns?

Les majories que es requereixen són diferents si la instal·lació és per a ús comú o si l’aprofitament serà privatiu de cada veí.

  • Si la instal·lació va a cobrir les necessitats de l’edifici, es requereix el vot favorable de la majoria simple dels propietaris, que representen també la majoria simple de les quotes de participació.
  • Si l’energia es destina als habitatges i no participen tots els veïns, només fa falta el vot favorable d’un terç dels integrants de la comunitat que representen, igualment, un terç de les quotes de participació.

Com es distribueixen els costos i l’energia? 

Cal repartir com es pagarà la instal·lació i com es distribuirà l’energia que produïsca. En l’acta de la junta de la comunitat de propietaris ha de quedar registrat tant l’acord de participació econòmica com el repartiment de l’energia entre els participants.

Puc unir-me després o donar-me de baixa?

Sí, els participants en l’autoconsum poden incorporar-se quan la instal·lació ja està en marxa o bé donar-se de baixa. Caldrà tornar a calcular el repartiment de l’energia i tots els participants han de tornar a signar l’acord de repartiment.

Existeixen ajudes econòmiques per a aquest tipus d’instal·lacions?

Sí, per descomptat. Les ajudes del govern autonòmic, a través de l’IVACE, són de fins a un 45% del cost les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu. A més, caldrà tindre en compte les diferents ajudes municipals que puguen existir.

Si estàs interessat a reduir la teua factura elèctrica i desitges més informació sobre instal·lacions col·lectives, en Josep Crespo Assessors estem a la vostra disposició per a ajudar-vos a posar el vostre projecte en marxa.

Deixa un comentari