És temps d’instal·lacions fotovoltaiques

Actualment esteu veient És temps d’instal·lacions fotovoltaiques

Cada vegada són més les persones que instal·len panells solars en el seu habitatge. D’una banda incentivades per les cada vegada majors ajudes existents i per una altra, preocupades per l’evolució del preu de l’energia elèctrica.

Segons les dades registrades per la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), en 2021 a Espanya, es van instal·lar 1203 MW de nova potència fotovoltaica en instal·lacions d’autoconsum. Aquesta xifra suposa un increment del 101,84% respecte a 2020.

Per sectors, la majoria d’aquesta nova potència, un 41%, s’ha instal·lat en el sector industrial, un 32% en el sector residencial i un 26% en el sector comercial.  

El sector de l’autoconsum residencial no deixa de créixer

En 2020, l’autoconsum residencial va suposar el 19% del total d’instal·lacions, mentre que en 2021 va representar el 32%. Pràcticament es duplica respecte a l’any anterior.

S’espera que el creixement en el sector residencial es mantinga a l’alça, ja que les noves regulacions són cada vegada més favorables. A més, les bonificacions i beneficis fiscals no deixen de millorar i els alts preus de l’electricitat sembla que es mantindran per temps indefinit. Sense oblidar que els projectes d’autoconsum col·lectiu agafaran impuls i faran que el creixement en el sector siga encara major.

Més suport des dels Ajuntaments

El nombre d’ajuntaments que introdueix bonificacions en les seues ordenances econòmiques no deixa de créixer i aquells que ja les tenien les milloren. D’altra banda, els tràmits administratius es simplifiquen i s’acurten terminis. L’enutjós tràmit de sol·licitud de llicència d’obra menor va deixant passa a la declaració responsable, la qual cosa permet una major agilitat i simplicitat en el procés.

Així, els diferents ajuntaments de la comarca han anat aprovant, o en el seu cas millorant, les bonificacions a l’impost sobre béns immobles (IBI). Aquestes bonificacions poden prolongar-se durant 3, 5 o fins a 10 anys, segons els casos, i arribar al 50% del valor de l’impost o al 30% del cost de la instal·lació. D’altra banda, la bonificació per a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) pot arribar al 95%.

Es mantenen les ajudes de l’IVACE

A partir de l’1 de juliol es podrà sol·licitar la deducció autonòmica en l’IRPF per a projectes instal·lats durant el present any. Aquesta deducció en el tram autonòmic de l’impost s’aplica per a instal·lacions d’autoconsum elèctric, estiguen equipades o no amb sistemes d’acumulació o emmagatzematge energètic. La bonificació és del 40% per a residències habituals i del 20% en segones residències, podent arribar fins als 8.000€ de deducció.

Per a més informació sobre tipus d’instal·lacions i els seus components, tràmits administratius, cost i procés d’instal·lació podeu consultar aquesta entrada (Instal·lació de plaques solars i estalvi energètic). En Josep Crespo Assessors estem a la vostra disposició per a ajudar-vos a posar el vostre projecte en marxa.

Deixa un comentari