La norma ISO 14001 en l’empresa

Actualment esteu veient La norma ISO 14001 en l’empresa

L’Organització Internacional de Normalització (ISO, International Organization for Standarization, de les seues sigles en anglés) va aprovar en 1996 la norma ISO 14001. Aquest document és el model de referència per a les empreses que pretenen gestionar de manera sistemàtica els seus aspectes ambientals des del compromís del compliment de la legislació, de la prevenció de la contaminació i de la millora contínua del seu comportament ambiental.

El propòsit d’aquesta Norma Internacional és proporcionar a les empreses un marc de referència per a protegir el medi ambient i respondre a les condicions ambientals canviants, en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques.

Com funciona?

La norma ISO 14001 funciona segons el mètode PHVA, és a dir, Planificar, Fer, Verificar i Actuar:

Planificar: establir els objectius ambientals i els processos necessaris per a generar i proporcionar resultats d’acord amb la política mediambiental de l’empresa.
Fer: implementar els processos segons lo planificat.
Verificar: fer el seguiment i mesurar els processos respecte a la política mediambiental.
Actuar: emprendre accions per a millorar contínuament.

Per a què serveix?

La norma ISO 14001 ajuda a gestionar i identificar els riscos ambientals que poden produir-se internament en l’empresa mentre realitza la seua activitat. Amb la identificació i gestió dels riscos que s’aconsegueix amb aquesta norma, es té en compte tant la prevenció de riscos com la protecció del medi ambient, seguint la normativa legal i les necessitats socioeconòmiques requerides per al seu compliment.

La implementació de la norma ISO 14001 és un actiu de valor importantíssim per a les empreses i organitzacions que la posseeixen. A més, és fàcilment integrable amb altres normes, com les normes de caràcter internacional ISO 9001 de sistemes de gestió de qualitat i ISO 45001, de sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball. Aquesta característica, la fa encara més interessant, ja que dona peu a la implementació de la resta de normes esmentades, aportant credibilitat, confiança i prestigi a l’empresa. D’igual manera, genera una gran confiança en clients, proveïdors, societat, comunitat… en definitiva, en tot l’entorn relacionat amb l’empresa.

Interessat en introduir la norma ISO 14001 en la teua empresa? Des de Josep Crespo Assessors estem a la teua disposició per a resoldre tots els teus dubtes i posar en marxa l’obtenció de la certificació.

Deixa un comentari