Transició ecològica

Eficiència i estalvi energètic.

La conservació i la protecció del medi ambient són una component esencial per al mantenimient dels recursos productius, la consecució d’un desenvolupament sostenible i del propi benestar de la societat.

Oferim solucions, per a particulars i empreses, que busquen la sostenibilitat, l’autoconsum, l’eficiència, l’estalvi energètic i econòmic.

Realitzem auditories energètiques en les que analitzem les factures de subministrament elèctric, estudiem les ofertes de les comercialitzadores energètiques, optimitzem potències contractades, estudiem les instal·lacions i proposem sistemes de monitorització energètica.

Educació ambiental.

L’ educació ambiental té com a objectius crear consciència ambiental, divulgar coneiximents ecològics, o promoure actituds i valors positius cap el medi natural per tal de crear un compromís d’accions i responsabilitats que tinguen com a finalitat l’ús racional dels recursos i aconseguir un desenvolupament sostenible.

Per a estimar i protegir els nostres espais naturals és imprescindible una bona educació ambiental. Des de Josep Crespo – Assessors oferim:

  • Activitats de sensibilització ambiental.
  • Creació de guies i material pedagògic.
  • Excursions i visites guiades.

Implantació de la norma UNE-EN-ISO 14001.

Estàndard internacional de gestió ambiental, aplicable a qualsevol empresa sense importar el tamany o el sector, que pretén reduir el seu impacte en el medi i  el compliment de la legislació i normativa ambiental existent.

La implantació de la norma ens permetrà reduir costos, una major eficiència en els processos, i una millora en la imatge interna i externa, així com en la nostra reputació.

Gestions amb organismes oficials.

Des de Josep Crespo – Assessors ens posem a la teua disposició per a informar-te, explicar, realitzar gestions o tramitar en el teu lloc:

  • Normativa municipal i supramunicipal.
  • Sol·licitud i gestió d’ajudes i subvencions.
  • Presentació de documentació.